Musique Parabolique

Gewapend met paraboolmicrofoon en live sampling-installatie neemt Dennis van Tilburg zijn publiek met draadloze koptelefoons mee op een auditieve ontdekkingsreis. Tijdens een wandeling door de omgeving vangt hij flarden van straattaferelen op en mixt deze live tot een compositie die de werkelijkheid manipuleert. De voorstelling roept associaties op met spionagefilms en tart de grenzen van de privacy in de openbare ruimte wanneer buitenstaanders ongevraagd onderdeel worden van de performance.
Op onverwachte momenten maakt het onze beleving unheimisch, surrealistisch of absurdistisch.

Muzikant en geluidskunstenaar Dennis van Tilburg balanceert op de grens waar muziek in brokken uiteenvalt en waar schijnbare losse geluiden onverwacht wonderlijke muziek vormen. Hij is steeds op zoek naar nieuwe technieken om tot een eigenzinnig geluidspallet te komen. Voor Musique Parabolique liet Dennis zich inspireren door de musique concrête uit de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw.

Agenda:

2014:
17+18 mei Cascoland / Karavaan / Zandvoort
30 juni t/m 4 juli NIME2014 / London
6 + 7 september Cultura Nova Heerlen
18 t/m 21 september Kaaitheater Brussel
13+14 december Werkplaats Diepenheim

2013:
24 - 28 Juli Chalon dans la Rue / Chalon (Frankrijk)
9-10-11 augustus op Duizel in het Park / Rotterdam
17 - 21 augustus Noorderzon / Groningen
31 augustus en 1 september After Sunset Festival / Schiermonnikoog
23 november op Explore the North / Leeuwarden

webflyer

Voor boekingen kunt een email sturen naar dennisvantilburg@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Musique Parabolique

Armed with parabolic microphone and live sampling system Dennis van Tilburg takes his audience with wireless headphones on an auditory journey. During a walk through the neighborhood he catches snatches of street scenes and mixes it live to a composition that manipulates reality. The show evokes associations with spy movies and defies the boundaries of privacy in public spaces when unsolicited outsiders become part of the performance.
At unexpected moments makes our experience eerie, surreal or absurdist.

Musician and sound artist Dennis van Tilburg operates on the border where music disintegrates into chunks and where apparent loose sounds unexpectedly form wonderful music. He is always looking for new techniques to create an idiosyncratic sound palette. For Musique Parabolique Dennis finds inspiration in the ‘musique concrète’ from the forties and fifties of the last century.

webflyer English

For bookings you can send an email to dennisvantilburg@gmail.com